* Vítejte ! * Pro studenty večerní školy i pro všechny další je tu vsp.blog.cz * Čtěte * Pište nám * Komentujte * Bavte se *

Jak se z občanského sdružení stane spolek?

3. května 2014 v 17:30 | vsp

Jak se z občanského sdružení stane spolek?

Aktualizováno k právnímu stavu 16. 12. 2013
Rok 2014 přináší řadu změn. Mimo jiné se občanským sdružením nově od 1. ledna bude říkat spolky.

Spolkem se stanete automaticky

Spolky budou zapsány v novém rejstříku vedeném soudy. Občanská sdružení do nich zapíše samo Ministerstvo vnitra. Co už ale musí udělat samotná občanská sdružení je změnit stanovy a název:

Změna názvu

  • musí obsahovat slova "spolek", "zapsaný spolek" nebo "z.s."
  • změna názvu se musí provést do 1. ledna 2016
  • spolky, které svůj název užívají dlouhodobě a jsou pro něj příznačné (například Sokol), to udělat nemusí (§ 3042 Nového Občanského zákoníku - "NOZ")

Změna stanov

Občanská sdružení, která se změní na spolky musí své stanovy upravit tak, aby nebyly v rozporu s "povinnými" ustanoveními NOZ.
  • změna stanov se musí provést do 1. ledna 2017
  • již od 1. ledna 2014 se ale části stanov, která jsou v rozporu s povinnými ustanoveními, nemohou používat
  • pokud spolek nezmění své stanovy tak, aby nebyly v rozporu s "povinnými" ustanoveními NOZ, může jej soud po výzvě a stanovení dodatečné lhůty zrušit

Zápis do rejstříku spolků zajistí Ministerstvo

Počátkem roku 2014 vznikne veřejný rejstřík spolků vedený soudy, registraci již nebude provádět Ministerstvo vnitra. Do tohoto rejstříku zapíše spolky vzniklé z již existujících sdružení samo Ministerstvo vnitra (§ 125 zákona o veřejných rejstřících). Má tak učinit do konce března 2014. Spolky si ale budou muset nechat zapsat své tzv. pobočné spolky - tedy někdejší organizační jednotky. Musí to udělat do konce roku 2016, jinak pobočný spolek zanikne (§ 3045 NOZ).

Možnost účasti na správních řízeních se nezmění

Změna občanského sdružení na spolek by neměla mít vliv na to, zda se budete moci účastnit správních řízení. Doposud se sdružení účastnila řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. nebo podobných ustanovení jiných zákonů (více o účasti sdružení v řízeních). Doposud neproběhly novely těchto předpisů, které by výslovně umožnily účast v řízeních spolkům. Ustanovení o účasti občanských sdružení budou ale pravděpodobně v duchu NOZ vyložena tak, že se vztahují na spolky.

Můžete se stát také ústavem nebo sociálním družstvem

Zatímco spolkem se stanete bez toho, abyste museli něco udělat, nabízí zákon možnost změnit svou formu na ústav nebo sociální družstvo (§ 3045 NOZ).
  • Ústavy provozují služby pro veřejnost. Ústav musí zajistit, že za splnění předem daných podmínek může jejich služby kdokoli využívat (§ 402 NOZ).
  • Sociální družstvo usiluje o integraci znevýhodněných osob do společnosti, například vytvářením pracovních míst nebo poskytováním sociálních služeb (upraveno zákonem č. 90/2012 Sb.).

Právní úprava o spolcích bude v NOZ

Od roku 2014 již nenajdete úpravu spolků v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů - ten bude zrušen. Spolky budou již upraveny pouze v NOZ. Mezi nejdůležitější ustanovení patří:
  • pravidla pro vnitřní uspořádání spolku, ustavování orgánů spolku apod. (§ 243 a následující) (NOZ obsahuje mnohem podrobnější úpravu než zrušený zákon o sdružování občanů)
  • obecná pravidla pro fungování právnických osob ( § 118 a následujících NOZ), která se vztahují i na spolky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama