* Vítejte ! * Pro studenty večerní školy i pro všechny další je tu vsp.blog.cz * Čtěte * Pište nám * Komentujte * Bavte se *

Třicet novinek v občanském zákoníku. Dotknou se všech

9. listopadu 2011 v 20:09 | Jiří Šťastný |  Právo - zajímavosti

Třicet novinek v občanském zákoníku. Dotknou se všech


Podívejte se na 30 nejzásadnějších změn, které přinese nový občanský zákoník. Kodex, který prošel Sněmovnou, upravuje tři základní okruhy: rodinu, vlastnictví a smlouvy. Nahradí normu z roku 1964, která byla od pádu komunismu více než čtyřicetkrát novelizována. Zákon se na rozdíl od řady dalších norem dotýká života všech.
Adopce dětí odnošených náhradní matkou
Dnesje zakázáno, aby neplodné páry adoptovaly dítě odnošené náhradní matkou. Finanční odměna za takový "pronájem dělohy" je dokonce trestným činem.Novýobčanský zákoník umožní biologickým rodičům osvojit si dítě odnošené jejich příbuznou, například sestrou nebo matkou.

Revoluční změny

Nový zákoník změní po 50 letech život od kolébky do hrobu
Popření otcovství
Otcové dětí narozených v manželství by v budoucnu mohli mít na popření svého otcovství lhůtu 6 let. V současnosti to mohou učinit pouze do doby, než je dětem půl roku. U dětí narozených nesezdaným rodičům bude nadále platit půlroční lhůta.
Děti musí poslouchat
Rodiče mají mítprávopři výchově svých dětí používat přiměřená výchovná opatření a děti mají povinnost se jim podřídit. Norma je spíše deklaratorní, může ale ve výjimečných případech chránit rodiče před případnou šikanou ze strany skutečně problematických dětí (více čtěte zde).
Děti v dětských domovech
Nepůjde umístit dítě do dětského domova na dobu neurčitou, ale maximálně na tři roky. Poté bude muset soud znovu rozhodnout. Změna souvisí se snahou vracet děti z dětských domovů zpět do rodinného prostředí nebo pěstounské péče.
Předčasná zletilost
Už v 16 letech může dítě požádat o přiznání zletilosti. Pokud mladý člověk přesvědčí soud, může se stát zcela svéprávným a uzavírat smlouvy i podnikat bez omezení. Zplnoletnění ulehčí život hlavně velmi mladým podnikatelům, za které dnes musí dokumenty podepisovat rodiče.
Adopce dospělého
Zákon umožní adoptovat zletilou osobu. Umožňuje tak vyhnout se problémům, které vznikaly při osvojení sourozenců s většími věkovými rozdíly, kdy dospělí už osvojeni být nemohli. Přitom bylo v zájmu rodiny, aby vyrůstali společně.
Předběžné prohlášení v případě nemoci
Lidem trpícím nemocí, která postupně zhoršuje duševní schopnosti (například Alzheimerova choroba), umožní zákoník sepsat v předběžném prohlášení, jak chce, aby s ním okolí zacházelo. Může například zakázat, aby ho vystěhovali z jeho domu, nebo projevit přání, aby jeho opatrovníkem byla určitá osoba.
Svéprávnost
Ruší se možnost zcela zbavit člověka způsobilosti kprávnímúkonům a zavádí se omezení svéprávnosti. Omezit člověka ve svéprávnosti bude moci soud jen v přesně vymezeném rozsahu a jen na omezenou dobu. Pak bude soud muset rozhodovat znovu.
Podmínka v dědickém právu
Zákoník posiluje roli závěti. Majetek se tak může odkazovat s podmínkou, třeba že potomek bude dědit až poté, co vystuduje vysokou školu (více čtěte zde).
Více dědiců
Okruh dědiců se rozšiřuje ze čtyř kategorií na šest - nově budou moci dědit i prarodiče zemřelého nebo jeho sestřenice a bratranci. Dědicem bude moci být také stát. To vyřeší situace, kdy bez příbuzných a jiných dědiců zemře člověk s majetkem v zahraničí (více čtěte zde).
Konkrétní odkaz
Bude možné odkázat části majetku konkrétním lidem nebo institucím. Třeba muzeuobraz, peníze charitě a sbírku známek vnukovi. To dnes není možné.
Svěřenecký fond
Rodič bude moci převést část majetku do svěřeneckého fondu, o který se bude starat správce. Až bude dětem osmnáct, majetek si převezmou.
Dluhy zemřelého
Zatímco dnešní dědici musí platit dluhy zemřelého jen do výše zděděného majetku, podle nového zákoníku budou muset (v případě, že dědictví neodmítnou) zaplatit dluhy v plné výši. Když ale rodiče platí jednomu synovi vzdělání a druhému ne, tak může syn bez škol chtít vyšší podíl z majetku rodičů.
Výminek pro rodiče
Než starý člověk nechá svůj dům napsat na děti, bude si moci pojistit, aby ho v něm nechaly dál bydlet.
Zvíře už nebude jenom věc
Nový zákoník výslovně stanoví, že zvíře není věc. Člověk tak nebude muset zvažovat, zda kvůli záchraně života zvířete smí, nebo nesmí způsobit většíškoduna majetku. Dnes musí porovnávat hodnotu zvířete jakožto věci a jiné věci, kterou kvůli zvířeti poškodí. Například při vysvobození psa ze zavřeného auta (více zde).
Stop špatnému podnikání
Manžel/ka bude moci zabránit podnikání svého partnera - například riskantníminvesticímze společného majetku.
Seznam rodinných majetků
Vznikne veřejný seznam, kam si budou manželé zapisovat, jak si dohodli majetkové poměry - zda mají společné vlastnictví, nebo zda si třeba dům, auto nebo jiný majetek ze společného jmění vyloučili.
Cenazvláštní obliby
Když vám někdo úmyslně zničí například rodinnou fotografii, která má pro vás obrovskou hodnotu, bude vám muset zaplatit takzvanou "cenu zvláštní obliby". Podle dnešního práva máte nárok maximálně na výrobní cenu fotografie. Cena zvláštní obliby přitom může být variabilní a záleží, jak ji soudu dokážete.
Nabytí kradené věci
V případě, že si někdo koupí v dobré víře kradenou novou věc, zůstane mu. Původnímu majiteli bude muset nahradit škodu člověk, který kradenou věc prodal. Budou ale výjimky, nelze se stát vlastníkem kradené věci koupené v obchodě, bazaru či zastavárně (více zde).
Škoda za zážitky
Klientcestovní kanceláře, kterému špatné služby zkazí radost z dovolené, se bude moci domáhat odškodnění. Peníze za psychický otřes zase budou moci vysoudit například lidé, kterým někdo před očima brutálně utýrá psa.
Odškodnění za újmu na zdraví
Nový zákoník zcela ruší tabulky, které určují pevné částky, jež lidé dostanou za újmu na zdraví. Dnes je předepsáno, že pozůstalý člen rodiny zemřelého má nárok na odškodné 240 tisíc korun, za ochrnutí všech končetin dostane postižený 360 tisíc korun, při ztrátě obou varlat 144 tisíc. Nový zákoník soudům uvolní ruce a nechá jen na jejich úvaze, kolik postiženému dají (více čtěte zde).
Větší ohlašovací povinnosti nájemníků
Pronajímatel bude mít například právo požadovat, aby žil v bytě počet osob přiměřený velikosti bytu, nebo vyhradit si souhlas s přijetím další osoby. To se netýká partnerů, jejich dětí nebo dětí osvojených.
Majitel může do bytu
Pokud nájemník odjede na delší dobu pryč, musí to nahlásit vlastníkovi bytu a určit kontaktní osobu. Ta by majitele v nutných případech pustila do bytu. Pokud to nájemník neudělá, bude moci v krajních případech majitel do bytu i bez svolení.
Nové přístřeší
Novela zavádí pojem přístřeší jako třetí kategorii bytových náhrad. Dosud zákoník rozlišoval pouze byt a náhradní ubytování. Přístřeší je dočasné ubytování a prostor pro uskladnění nájemníkových věcí. Majitel bytu nájemníkovi přístřeší zajišťuje v případě, že ho vystěhovává například kvůli hrubému porušení povinností.
Výpověď za trestný čin
Majitel bude moci dát výpověď nájemníkovi, který se vůči majiteli dopustí trestného činu. Tedy například napadne jeho nebo rodinu. Či se dopustí v domě třeba krádeže.
Přechod nájmu bytu na příbuzné bude složitější
Nový zákoník zamezí praxi, kdy babička přihlásí do městského bytu vnuka a ten ho pak může užívat i po její smrti a nájemní smlouvu dál předávat. Vnuk bude nově moci zůstat v bytě jen dva roky, pak mu nájem skončí (více čtěte zde).
Dům a pozemek s jiným majitelem
Už nebude možné, aby dům a pozemek měly dva vlastníky. Předejde se tak některým sousedským sporům. Opačné pravidlo u nás v roce 1950 zavedla komunistická strana, když se kolektivizovalo zemědělství a družstvo chtělo stavět kravíny na pozemcích soukromých zemědělců.
Služební byty
Nově bude možné uzavřít nájemné pouze po dobu pracovního poměru. Nyní může v některých případech zaměstnavatel nechat bydlet ve služebním bytě i bývalého zaměstnance.
Akciovka bez dozorčírady
Akciová společnost už nebude muset mít dozorčí radu. Zavádí se pružnější západní model, kdy akciovku řídí pouze správní rada. Ve sdružení podnikatelů bude platit, že váha hlasů bude při rozhodování odvislá od podílu na majetku.
Pokuta za nedodržený slib
Soud bude moci určit výši pokuty za nedodržení smlouvy. Například penále za pozdě dokončenou zakázku bude moci označit za nemravně vysoké a snížit jej.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Ká4ů3 Ká4ů3 | E-mail | 21. února 2012 v 11:01 | Reagovat

Heh no to teda koukam jako....takový nesmysli, co oni nevymyslí

2 Coach Outlet Store Coach Outlet Store | E-mail | Web | 7. června 2012 v 6:04 | Reagovat

I think it is an excellent post for sharing. My friends and I do love it. And we will recommend it to more friends.

3 cfa sample questions cfa sample questions | E-mail | Web | 20. července 2013 v 12:22 | Reagovat

The particular tradition of the civil code originally enacted in a country is often thought to have a lasting influence on the methodology employed in legal interpretation. Thank you.

4 Právní věda Právní věda | Web | 20. srpna 2013 v 12:18 | Reagovat

Co se týče novinek v občanském zákoníku, teď JICH BUDE HODNĚ, vzhledem k tomu, že v platnoust vstoupí nový občanský zákoník.

5 vastgoed beleggen vastgoed beleggen | E-mail | Web | 20. srpna 2014 v 14:35 | Reagovat

I was about to say something on this topic. But now i can see that everything on this topic is very amazing and mind blowing, so i have nothing to say here. I am just going through all the topics and being appreciated. Thanks for sharing.

6 vastgoed beleggen vastgoed beleggen | E-mail | Web | 20. srpna 2014 v 14:37 | Reagovat

I was looking for something like this…I found it quiet interesting, hopefully you will keep posting such blogs….Keep sharing.

7 Leasingfonds Leasingfonds | E-mail | Web | 2. září 2014 v 14:49 | Reagovat

Another great post, I appreciate all the work you put into this site, helping out others with your fun and creative works.

8 partytent partytent | E-mail | Web | 12. září 2014 v 9:38 | Reagovat

Wonderful!! this is really one of the most beneficial blogs I’ve ever browsed on this subject.I am very glad to read such a great blog and thank you for sharing this good info with us.

9 partytent verhuur partytent verhuur | E-mail | Web | 1. října 2014 v 5:02 | Reagovat

This post has helped me for an article which I am writing. Thank you for giving me another point of view on this topic. Now I can easily complete my article. Cheers

10 Keukenbladen kopen Keukenbladen kopen | E-mail | Web | 4. října 2014 v 16:13 | Reagovat

This is first time that I visit here. I found so many exciting matter in this particular blog, One thing I would like to request you that pls keep posting such type of informatics blog.

11 Social Media Social Media | E-mail | Web | 11. října 2014 v 9:32 | Reagovat

This is a nice post in an interesting line of content.Thanks for sharing this article, great way of bring this topic to discussion.

12 feesttent feesttent | E-mail | Web | 16. října 2014 v 18:36 | Reagovat

Clear post, I agree with your opinion, but sometime is hard to define a good project.

13 http://partytent-zeeland.nl http://partytent-zeeland.nl | E-mail | Web | 6. listopadu 2014 v 16:52 | Reagovat

They are maintaining this nicely. I am so impressed by this.

14 thermostaat thermostaat | E-mail | Web | 28. listopadu 2014 v 15:08 | Reagovat

A mind blowing article is provided here. And it is written with great skill and the words directly explain the thought of author.

15 verhuisbedrijf hilversum verhuisbedrijf hilversum | E-mail | Web | 2. ledna 2015 v 13:01 | Reagovat

This continually is amazing to me how bloggers such as yourself can find the time and also the dedication to keep on creating fantastic blog posts. This is wonderful and one of my have to read on the web. I simply want to say thanks

16 verhuizen nieuwegein verhuizen nieuwegein | E-mail | Web | 24. ledna 2015 v 14:14 | Reagovat

I believe that this information will be beneficial to travel marketers to plan their strategies. Benchmarking will also help a lot.

17 Accredited GED Online Accredited GED Online | E-mail | Web | 5. února 2015 v 8:43 | Reagovat

Really important written content. the information that you shown is hard to faith and many superbly i liked the way you afford things here.

18 website laten maken website laten maken | E-mail | Web | 11. února 2015 v 9:52 | Reagovat

Pretty cool post. It’s really very nice and useful post. Thanks for sharing this with us!it’s my first visit.

19 Online Schools Online Schools | E-mail | Web | 12. února 2015 v 9:29 | Reagovat

This is additionally a decent post which I truly appreciated perusing. It is not consistently that I have the likelihood to see something like this.

20 purchase valium online purchase valium online | E-mail | Web | 14. dubna 2015 v 12:15 | Reagovat

The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives.

21 GED Online GED Online | E-mail | Web | 28. dubna 2015 v 10:19 | Reagovat

Nice one, there's truly some sensible points on this website a number of my readers might realize this useful; i have to send a link, several thanks.

22 High School Diploma Program High School Diploma Program | E-mail | Web | 28. dubna 2015 v 13:40 | Reagovat

Excellent post keep it up Thanks for wonderful sharing,

23 HayCompras HayCompras | E-mail | Web | 13. června 2015 v 10:58 | Reagovat

The love of beauty in its multiple forms is the noblest gift of the human cerebrum.

24 buy zopiclone online no rx buy zopiclone online no rx | E-mail | Web | 27. června 2015 v 19:17 | Reagovat

Short, simple and clear! This post, I really like it, and I advise everyone to read. Only a person with a wealth of life experience could write such an interesting article.

25 Buy Sleeping Tablets Online Buy Sleeping Tablets Online | E-mail | Web | 2. července 2015 v 18:06 | Reagovat

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.

26 How to Buy Sleeping Tablets Online How to Buy Sleeping Tablets Online | E-mail | Web | 7. července 2015 v 12:48 | Reagovat

Having Tim and Shannon (Proietti) as my boss is great. It’s nice to have such nice people to work for.” Her work gets busy at times, but people are usually friendly.

27 buy ativan buy ativan | E-mail | Web | 14. srpna 2015 v 18:22 | Reagovat

A lot of companies have chosen to downsize, and maybe that was the right thing for them. We chose a different path. Our belief was that if we kept putting great products in front of customers, they would continue to open their wallets.

28 buy stilnox online buy stilnox online | E-mail | Web | 17. srpna 2015 v 13:13 | Reagovat

Oh, this is a magical post. It’s life the most majestic post there is on this planet right now. This is really good work from your side. I strongly recommend you keep doing this kind of work.

29 fashion updates fashion updates | E-mail | Web | 17. září 2015 v 17:44 | Reagovat

Great content material and great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting.

30 aribic mehndi collection 2015 2016 aribic mehndi collection 2015 2016 | E-mail | Web | 21. listopadu 2015 v 11:16 | Reagovat

Great place, great time. Getting strange experienced with orphanages. I learned how to hold an excelent progam for kids, hope more activities. I became a kid on that day in my thought.

31 buying facebook followers buying facebook followers | E-mail | Web | 5. prosince 2016 v 13:24 | Reagovat

For getting an increased publicity for your facebook account, Individuals expend dollars to Buy Facebook Followers to conveniently have exposure on world wide web.

32 buy facebook comments buy facebook comments | E-mail | Web | 17. prosince 2016 v 13:07 | Reagovat

Being renowned is very easy nowadays. Fames desire to Buy Facebook Comments as a strategy to increase popularity and authority on internet in a short span.

33 Hello Hello | Web | 7. ledna 2017 v 12:35 | Reagovat

Not more longing to get widely known right now. Buy Facebook Followers as a method to gain fame and authority online in a small duration.

34 24 hour check cashing 24 hour check cashing | E-mail | Web | 17. října 2017 v 18:11 | Reagovat

Are you looking to cash into a checking account, the total amount usually cannot be immediately accessed; there may be a waiting period for the check to clear? We are the company providing you the best services about http://www.unitedcheckcashing.com within a short period. In USA you may find us everywhere, every city and 24/7.

35 Hello Hello | E-mail | Web | 12. února 2018 v 14:16 | Reagovat

Are you interested to ways to get global recognition shortly? You simply need to Buy Facebook Followers to become renowned on world-wide-web.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama